restaurant provider MY Indigo

MY Indigo

lactose-free meals gluten-free meals fructose-free meals

Karlsplatz 1 UG B120
80335 München
Germany

Montag-Freitag 10:30h bis 21:00h
Sonntag 12:00h bis 20:30h

  • 0/5
  • 0/5
  • 0/5
  • 0/5
  • 0/5
details

Karlsplatz 1 UG B120
80335 München
Germany

Website: http://www.myindigo.com

opening times

Montag-Freitag 10:30h bis 21:00h
Sonntag 12:00h bis 20:30h

Lactose-free meals

verschiedene Angebote

Gluten-free meals

verschiedene Angebote

Fructose-free meals

verschiedene Angebote

ratings (0)

rate restaurant

Route

advertisement